Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XIV (71)Перли природнi або культивованi, дорогоцiнне або напiвдорогоцiнне камiння, дорогоцiннi метали, метали, плакованi дорогоцiнними металами, та вироби з них; бiжутерiя; монети
Група 71Перли природнi або культивованi, дорогоцiнне або напiвдорогоцiнне камiння, дорогоцiннi метали, метали, плакованi дорогоцiнними металами, та вироби з них; бiжутерiя; монети
[71B]ДОРОГОЦIННI МЕТАЛИ; МЕТАЛИ, ПЛАКОВАНI ДОРОГОЦIННИМИ МЕТАЛАМИ
-7112Вiдходи або брухт дорогоцiнних металiв чи металiв, плакованих дорогоцiнними металами; iншi вiдходи або брухт з вмiстом дорогоцiнних металiв чи сполук дорогоцiнних металiв, використовуванi головним чином для добування дорогоцiнних металiв:

- - 7112 30 00 00зола з вмiстом дорогоцiнних металiв або сполук дорогоцiнних металiв
- - [7112 9]iншi:
- - - 7112 91 00 00золота, а також металiв, плакованих золотом, за винятком вiдходiв iз вмiстом iнших дорогоцiнних металiв
- - - 7112 92 00 00платини, а також металiв, плакованих платиною, за винятком вiдходiв iз вмiстом iнших дорогоцiнних металiв
- - - 7112 99 00 00iншi

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.