Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XV (72-83)Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 72Чорнi метали
[72A]ПЕРВИННI ПРОДУКТИ; ПРОДУКТИ У ФОРМI ГРАНУЛ ТА ПОРОШКУ
-7202Феросплави:
--[72021]феромарганець:
---7202 11з масовою часткою вуглецю понад 2 %:

- - - - 7202 11 20 00у гранулах розмiром не бiльш як 5 мм та з масовою часткою марганцю понад 65 %
- - - - 7202 11 80 00iнший

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.