Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XV (72-83)Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 72Чорнi метали
[72A]ПЕРВИННI ПРОДУКТИ; ПРОДУКТИ У ФОРМI ГРАНУЛ ТА ПОРОШКУ
-7202Феросплави:
--[72024]ферохром:

- - - 7202 41з масовою часткою вуглецю понад 4 %:
- - - - 7202 41 10 00з масовою часткою вуглецю понад 4 %, але не бiльш як 6 %
- - - - 7202 41 90 00з масовою часткою вуглецю понад 6 %
- - - 7202 49iнший:
- - - - 7202 49 10 00з масовою часткою вуглецю не бiльш як 0,05 %
- - - - 7202 49 50 00з масовою часткою вуглецю понад 0,05 %, але не бiльш як 0,5 %
- - - - 7202 49 90 00з масовою часткою вуглецю понад 0,5 %, але не бiльш як 4 %

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.