Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XV (72-83)Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 72Чорнi метали
[72B]СТАЛЬ ВУГЛЕЦЕВА (СТАЛЬ НЕЛЕГОВАНА)
-7207Напiвфабрикати з вуглецевої сталi:

- - [7207 1]з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %:
- - - 7207 11прямокутного (включаючи квадратний) поперечного перерiзу, ширина якого менша, нiж подвiйна товщина:
- - - - [7207 11 1]катанi або отриманi безперервним литтям:
- - - - - 7207 11 11 00з автоматної сталi
- - - - - [7207 11 14]iншi:
- - - - - - 7207 11 14 00завтовшки не бiльш як 130 мм
- - - - - - 7207 11 16 00завтовшки понад 130 мм
- - - - 7207 11 90 00кованi
- - - 7207 12iншi, прямокутного (крiм квадратного) поперечного перерiзу:
- - - - 7207 12 10 00катанi або одержанi безперервним литтям
- - - - 7207 12 90 00кованi
- - - 7207 19iншi:
- - - - [7207 19 1]круглого або багатокутного поперечного перерiзу:
- - - - - 7207 19 12 00катанi або одержанi безперервним литтям
- - - - - 7207 19 19 00кованi
- - - - 7207 19 80 00iншi
- - 7207 20з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше:
- - - [7207 20 1]прямокутного (включаючи квадратний) поперечного перерiзу, ширина якого менша, нiж подвiйна товщина:
- - - - [7207 20 11]катанi або одержанi безперервним литтям:
- - - - - 7207 20 11 00з автоматної сталi
- - - - - [7207 20 15]iншi, з масовою часткою:
- - - - - - 7207 20 15 00вуглецю 0,25 % або бiльше, але менш як 0,6 %
- - - - - - 7207 20 17 00вуглецю 0,6 % або бiльше
- - - - 7207 20 19 00кованi
- - - [7207 20 3]iншi, прямокутного (крiм квадратного) поперечного перерiзу:
- - - - 7207 20 32 00катанi або одержанi безперервним литтям
- - - - 7207 20 39 00кованi
- - - [7207 20 5]круглого або багатокутного поперечного перерiзу:
- - - - 7207 20 52 00катанi або одержанi безперервним литтям
- - - - 7207 20 59 00кованi
- - - 7207 20 80 00iншi

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.