Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XV (72-83)Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 72Чорнi метали
[72B]СТАЛЬ ВУГЛЕЦЕВА (СТАЛЬ НЕЛЕГОВАНА)
-7213Прутки та бруски гарячекатанi, вiльно укладенi в бунти, виробленi з вуглецевої сталi:

- - 7213 10 00 00що мають вм'ятини, ребра, канавки або iншi рельєфи, створенi пiд час прокатування
- - 7213 20 00 00iншi, з автоматної сталi
- - [7213 9]iншi:
- - - 7213 91круглого поперечного перерiзу дiаметром менш як 14 мм:
- - - - 7213 91 10 00для армування бетону
- - - - 7213 91 20 00для змiцнювання шинного корду
- - - - [7213 91 4]iншi:
- - - - - 7213 91 41 00з масовою часткою вуглецю 0,06 % або менше
- - - - - 7213 91 49 00з масовою часткою вуглецю понад 0,06 %, але менш як 0,25 %
- - - - - 7213 91 70 00з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше, але не бiльш як 0,75 %
- - - - - 7213 91 90 00з масовою часткою вуглецю понад 0,75 %
- - - 7213 99iншi:
- - - - 7213 99 10 00з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %
- - - - 7213 99 90 00з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.