Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XV (72-83)Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 72Чорнi метали
[72B]СТАЛЬ ВУГЛЕЦЕВА (СТАЛЬ НЕЛЕГОВАНА)
-7214Iншi прутки та бруски з вуглецевої сталi, без подальшого оброблення, крiм кування, гарячого прокатування, гарячого волочiння або гарячого пресування, включаючи тi, що були пiдданi крученню пiсля прокатування:
--[72149]iншi:

- - - 7214 91прямокутного (крiм квадратного) поперечного перерiзу:
- - - - 7214 91 10 00з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %
- - - - 7214 91 90 00з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше
- - - 7214 99iншi:
- - - - [7214 99 1]з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %:
- - - - - 7214 99 10 00для армування бетону
- - - - - [7214 99 3]iншi, круглого поперечного перерiзу дiаметром:
- - - - - - 7214 99 31 0080 мм або бiльше
- - - - - - 7214 99 39 00менш як 80 мм
- - - - - 7214 99 50 00iншi
- - - - [7214 99 7]з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше:
- - - - - [7214 99 71]круглого поперечного перерiзу дiаметром:
- - - - - - 7214 99 71 0080 мм або бiльше
- - - - - - 7214 99 79 00менш як 80 мм
- - - - - 7214 99 95 00iншi

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.