Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XV (72-83)Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 72Чорнi метали
[72B]СТАЛЬ ВУГЛЕЦЕВА (СТАЛЬ НЕЛЕГОВАНА)
-7214Iншi прутки та бруски з вуглецевої сталi, без подальшого оброблення, крiм кування, гарячого прокатування, гарячого волочiння або гарячого пресування, включаючи тi, що були пiдданi крученню пiсля прокатування:
--[72149]iншi:
---7214 91прямокутного (крiм квадратного) поперечного перерiзу:

- - - - 7214 91 10 00з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %
- - - - 7214 91 90 00з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.