Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XV (72-83)Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 72Чорнi метали
[72B]СТАЛЬ ВУГЛЕЦЕВА (СТАЛЬ НЕЛЕГОВАНА)
-7214Iншi прутки та бруски з вуглецевої сталi, без подальшого оброблення, крiм кування, гарячого прокатування, гарячого волочiння або гарячого пресування, включаючи тi, що були пiдданi крученню пiсля прокатування:
--[72149]iншi:
---7214 99iншi:
----[7214997]з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше:
-----[72149971]круглого поперечного перерiзу дiаметром:

- - - - - - 7214 99 71 0080 мм або бiльше
- - - - - - 7214 99 79 00менш як 80 мм

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.