Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XV (72-83)Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 72Чорнi метали
[72B]СТАЛЬ ВУГЛЕЦЕВА (СТАЛЬ НЕЛЕГОВАНА)
-7216Кутики, фасоннi та спецiальнi профiлi з вуглецевої сталi:
--7216 50iншi кутики, фасоннi та спецiальнi профiлi, без подальшого оброблення, крiм гарячого прокатування, гарячого волочiння або пресування:

- - - 7216 50 10 00з поперечним перерiзом, який можна вписати у квадрат iз стороною не бiльш як 80 мм
- - - [7216 50 9]iншi:
- - - - 7216 50 91 00штабобульб
- - - - 7216 50 99 00iншi

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.