Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XV (72-83)Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 72Чорнi метали
[72B]СТАЛЬ ВУГЛЕЦЕВА (СТАЛЬ НЕЛЕГОВАНА)
-7217Дрiт з вуглецевої сталi:
--7217 10неплакований або непокритий, шлiфований або нешлiфований:
---[7217101]з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %:
----[7217103]з найбiльшим розмiром поперечного перерiзу не менш як 0,8 мм:

- - - - - 7217 10 31 00який має вм'ятини, ребра, борозни або iншi рельєфи, отриманi у процесi прокатування
- - - - - 7217 10 39 00iнший

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.