Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XV (72-83)Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 72Чорнi метали
[72B]СТАЛЬ ВУГЛЕЦЕВА (СТАЛЬ НЕЛЕГОВАНА)
-7217Дрiт з вуглецевої сталi:
--7217 10неплакований або непокритий, шлiфований або нешлiфований:

- - - [7217 10 1]з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %:
- - - - 7217 10 10 00з найбiльшим розмiром поперечного перерiзу менш як 0,8 мм
- - - - [7217 10 3]з найбiльшим розмiром поперечного перерiзу не менш як 0,8 мм:
- - - - - 7217 10 31 00який має вм'ятини, ребра, борозни або iншi рельєфи, отриманi у процесi прокатування
- - - - - 7217 10 39 00iнший
- - - 7217 10 50 00з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше, але менш як 0,6 %
- - - 7217 10 90 00з масовою часткою вуглецю 0,6 % або бiльше

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.