Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XV (72-83)Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 72Чорнi метали
[72D]IНША СТАЛЬ ЛЕГОВАНА; ПРУТКИ ТА БРУСКИ ПОРОЖНИСТI ДЛЯ БУРОВИХ РОБIТ З ЛЕГОВАНОЇ АБО НЕЛЕГОВАНОЇ СТАЛI
-7224Iнша сталь легована у зливках або iнших первинних формах; напiвфабрикати з iнших легованих сталей:

- - 7224 10зливки та iншi первиннi форми:
- - - 7224 10 10 00iнструментальної сталi
- - - 7224 10 90 00iншi
- - 7224 90iншi:
- - - - [7224 90 01]прямокутного (включаючи квадратний) поперечного перерiзу:
- - - 7224 90 02 00iнструментальної сталi
- - - - - [7224 90 03 0]гарячекатанi або отриманi безперервним литтям:
- - - - - - - 7224 90 03 00iз сталi швидкорiзальної
- - - - - - [7224 90 03 1]завширшки менше подвiйної товщини:
- - - - - - - 7224 90 05 00з масовою часткою вуглецю 0,7 % або менше i марганцю 0,5 % або бiльше, але не бiльш як 1,2 %, та кремнiю 0,6 % або бiльше, але не бiльш як 2,3 %; з вмiстом бору 0,0008 % або бiльше за умови, що нiякий iнший елемент не досягає мiнiмального вмiсту, наведеного у примiтцi 1 (f) до цiєї групи
- - - - - - - 7224 90 07 00iншi
- - - [7224 90 1]iншi:
- - - - - - 7224 90 14 00iншi
- - - - - 7224 90 18 00кованi
- - - - [7224 90 3]iншi:
- - - - - [7224 90 31]гарячекатанi або одержанi безперервним литтям:
- - - - - - 7224 90 31 00з масовою часткою вуглецю 0,9 % або бiльше, але не бiльш як 1,15 %, i хрому 0,5 % або бiльше, але не бiльш як 2 %, та за наявностi молiбдену 0,5 % або менше
- - - - - - 7224 90 38 00iншi
- - - - - 7224 90 90 00кованi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.