Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XV (72-83)Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 72Чорнi метали
[72D]IНША СТАЛЬ ЛЕГОВАНА; ПРУТКИ ТА БРУСКИ ПОРОЖНИСТI ДЛЯ БУРОВИХ РОБIТ З ЛЕГОВАНОЇ АБО НЕЛЕГОВАНОЇ СТАЛI
-7224Iнша сталь легована у зливках або iнших первинних формах; напiвфабрикати з iнших легованих сталей:
--7224 90iншi:
---[7224901]iншi:
----[72249001]прямокутного (включаючи квадратний) поперечного перерiзу:
-----[722490030]гарячекатанi або отриманi безперервним литтям:
------[722490031]завширшки менше подвiйної товщини:

- - - - - - - 7224 90 03 00iз сталi швидкорiзальної
- - - - - - - 7224 90 05 00з масовою часткою вуглецю 0,7 % або менше i марганцю 0,5 % або бiльше, але не бiльш як 1,2 %, та кремнiю 0,6 % або бiльше, але не бiльш як 2,3 %; з вмiстом бору 0,0008 % або бiльше за умови, що нiякий iнший елемент не досягає мiнiмального вмiсту, наведеного у примiтцi 1 (f) до цiєї групи
- - - - - - - 7224 90 07 00iншi

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.