Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XV (72-83)Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 72Чорнi метали
[72D]IНША СТАЛЬ ЛЕГОВАНА; ПРУТКИ ТА БРУСКИ ПОРОЖНИСТI ДЛЯ БУРОВИХ РОБIТ З ЛЕГОВАНОЇ АБО НЕЛЕГОВАНОЇ СТАЛI
-7224Iнша сталь легована у зливках або iнших первинних формах; напiвфабрикати з iнших легованих сталей:
--7224 90iншi:
---[7224901]iншi:
----[72249001]прямокутного (включаючи квадратний) поперечного перерiзу:

- - - - - [7224 90 03 0]гарячекатанi або отриманi безперервним литтям:
- - - - - 7224 90 18 00кованi

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.