Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XV (72-83)Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 72Чорнi метали
[72D]IНША СТАЛЬ ЛЕГОВАНА; ПРУТКИ ТА БРУСКИ ПОРОЖНИСТI ДЛЯ БУРОВИХ РОБIТ З ЛЕГОВАНОЇ АБО НЕЛЕГОВАНОЇ СТАЛI
-7225Прокат плоский з iнших легованих сталей завширшки 600 мм або бiльше:

- - [7225 1]iз кремнiєвої електротехнiчної сталi:
- - - 7225 11 00 00текстурований з орiєнтованим зерном
- - - 7225 19iнший:
- - - - 7225 19 10 00гарячекатаний
- - - - 7225 19 90 00холоднокатаний
- - 7225 30iнший, гарячекатаний у рулонах, без подальшого оброблення:
- - - 7225 30 10 00з iнструментальної сталi
- - - 7225 30 30 00iз сталi швидкорiзальної
- - - 7225 30 90 00iнший
- - 7225 40iнший, гарячекатаний не у рулонах, без подальшого оброблення:
- - - 7225 40 12 00з iнструментальної сталi
- - - 7225 40 15 00iз сталi швидкорiзальної
- - - [7225 40 4]iнший:
- - - - 7225 40 40 00завтовшки понад 10 мм
- - - - 7225 40 60 00завтовшки 4,75 мм або бiльше, але не бiльш як 10 мм
- - - - 7225 40 90 00завтовшки менш як 4,75 мм
- - 7225 50iнший, холодного прокатування (обтиснення у холодному станi), без подальшого оброблення:
- - - 7225 50 20 00iз сталi швидкорiзальної
- - - 7225 50 80 00iнший
- - [7225 9]iнший:
- - - 7225 91 00 00електролiтично оцинкований
- - - 7225 92 00 00iнакше оцинкований
- - - 7225 99 00 00iнший

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.