Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XV (72-83)Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 73Вироби з чорних металiв
7302Вироби з чорних металiв для залiзничних або трамвайних колiй: рейки, контррейки та зубчастi рейки, перекладнi рейки, хрестовини глухого перетинання, перекладнi штанги та iншi елементи з'єднання та розведення рейок, шпали, накладки стиковi i пiдкладки опорнi, клини, опорнi плити, крюковi рейковi болти, рейковi подушки та розтяжки, основи рейок, розпiрнi бруски, пластини та iншi деталi, спецiально призначенi для з'єднання або закрiплення рейок:

- 7302 10рейки:
- - 7302 10 10 00струмопровiднi з деталями з кольорового металу
- - [7302 10 2]iншi:
- - - [7302 10 22]новi:
- - - - [7302 10 22 0]рейки широкопiдошвовi:
- - - - - 7302 10 22 00з масою погонного метра 36 кг або бiльше
- - - - - 7302 10 28 00з масою погонного метра менш як 36 кг
- - - - 7302 10 40 00рейки з жолобом
- - - - 7302 10 50iншi:
- - - - - 7302 10 50 10з масою погонного метра менш як 20 кг
- - - - - 7302 10 50 90iншi
- - - 7302 10 90 00що використовувалися
- 7302 30 00 00рейки перекладнi, хрестовини глухого перетинання, перекладнi штанги та iншi елементи з'єднання та розведення рейок
- 7302 40 00 00накладки стиковi та пiдкладки опорнi
- 7302 90 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.