Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XV (72-83)Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 73Вироби з чорних металiв
7304Труби, трубки i профiлi порожнистi, безшовнi з чорних металiв (крiм чавунного литва):

- [7304 1]труби для нафто- та газопроводiв:
- - 7304 11 00з корозiйностiйкої (нержавiючої сталi):
- - - 7304 11 00 10з тепловою iзоляцiєю
- - - 7304 11 00 90iншi
- - 7304 19iншi:
- - - 7304 19 10зовнiшнiм дiаметром не бiльш як 168,3 мм:
- - - - 7304 19 10 10з тепловою iзоляцiєю
- - - - 7304 19 10 90iншi
- - - 7304 19 30зовнiшнiм дiаметром понад 168,3 мм, але не бiльш як 406,4 мм:
- - - - 7304 19 30 10з тепловою iзоляцiєю
- - - - 7304 19 30 90iншi
- - - 7304 19 90зовнiшнiм дiаметром понад 406,4 мм:
- - - - 7304 19 90 10з тепловою iзоляцiєю
- - - - 7304 19 90 90iншi
- [7304 2]труби обсаднi, насосно-компресорнi та бурильнi для бурiння нафтових та газових свердловин:
- - 7304 22 00 00труби бурильнi з корозiйностiйкої (нержавiючої сталi)
- - 7304 23 00 00iншi труби бурильнi
- - 7304 24 00 00iншi, з корозiйностiйкої (нержавiючої сталi)
- - 7304 29iншi:
- - - 7304 29 10 00зовнiшнiм дiаметром не бiльш як 168,3 мм
- - - 7304 29 30 00зовнiшнiм дiаметром понад 168,3 мм, але не бiльш як 406,4 мм
- - - 7304 29 90 00зовнiшнiм дiаметром понад 406,4 мм
- [7304 3]iншi, круглого поперечного перерiзу з чорних металiв:
- - 7304 31холоднотягнутi або холоднокатанi (обтисненi у холодному станi):
- - - 7304 31 20 00прецизiйнi труби
- - - 7304 31 80iншi:
- - - - 7304 31 80 10з тепловою iзоляцiєю
- - - - 7304 31 80 90iншi
- - 7304 39iншi:
- - - 7304 39 10 00необробленi, прямi, з рiвномiрною товщиною стiнки, призначенi для використання головним чином у виробництвi труб i трубок iншого перерiзу та iншої товщини стiнки
- - - [7304 39 5]iншi:
- - - - [7304 39 52]труби з нанесеною рiзьбою або на якi може бути нанесено рiзьбу (газовi труби):
- - - - - 7304 39 52оцинкованi:
- - - - - - 7304 39 52 10з тепловою iзоляцiєю
- - - - - - 7304 39 52 90iншi
- - - - - 7304 39 58iншi:
- - - - - - 7304 39 58 10з тепловою iзоляцiєю
- - - - - - 7304 39 58 90iншi
- - - - [7304 39 9]iншi, зовнiшнiм дiаметром:
- - - - - 7304 39 92не бiльш як 168,3 мм:
- - - - - - 7304 39 92 10з тепловою iзоляцiєю
- - - - - - 7304 39 92 90iншi
- - - - - 7304 39 93понад 168,3 мм, але не бiльш як 406,4 мм:
- - - - - - 7304 39 93 10з тепловою iзоляцiєю
- - - - - - 7304 39 93 90iншi
- - - - - 7304 39 98понад 406,4 мм:
- - - - - - 7304 39 98 10з тепловою iзоляцiєю
- - - - - - 7304 39 98 90iншi
- [7304 4]iншi, круглого поперечного перерiзу, з корозiйностiйкої (нержавiючої сталi):
- - 7304 41 00холоднотягнутi або холоднокатанi (обтисненi у холодному станi):
- - - 7304 41 00 10з тепловою iзоляцiєю
- - - 7304 41 00 90iншi
- - 7304 49iншi:
- - - 7304 49 10 00необробленi, прямi, з рiвномiрною товщиною стiнки, призначенi для використання головним чином у виробництвi труб i трубок iншого перерiзу та iншої товщини стiнки
- - - [7304 49 9]iншi:
- - - - 7304 49 93 00зовнiшнiм дiаметром не бiльш як 168,3 мм
- - - - 7304 49 95 00зовнiшнiм дiаметром понад 168,3 мм, але не бiльш як 406,4 мм
- - - - 7304 49 99зовнiшнiм дiаметром понад 406,4 мм:
- - - - - 7304 49 99 10з тепловою iзоляцiєю
- - - - - 7304 49 99 90iншi
- [7304 5]iншi, круглого поперечного перерiзу, з iншої легованої сталi:
- - 7304 51холоднотягнутi або холоднокатанi (обтисненi у холодному станi):
- - - [7304 51 1]прямi та з рiвномiрною товщиною стiнки з легованої сталi, з масовою часткою вуглецю 0,9-1,15 % та хрому 0,5-2 % або не бiльш як 0,5 % молiбдену, завдовжки:
- - - - 7304 51 12 00не бiльш як 0,5 м
- - - - 7304 51 18 00понад 0,5 м
- - - [7304 51 8]iншi:
- - - - 7304 51 81 00прецизiйнi труби
- - - - 7304 51 89 00iншi
- - 7304 59iншi:
- - - 7304 59 10 00необробленi, прямi, з рiвномiрною товщиною стiнки, призначенi для використання головним чином у виробництвi труб i трубок iншого поперечного перерiзу та iншої товщини стiнки
- - - [7304 59 3]iншi, прямi, з рiвномiрною товщиною стiнки з легованої сталi, масовою часткою вуглецю 0,9-1,15 % та хрому 0,5-2 % або не бiльш як 0,5 % молiбдену, завдовжки:
- - - - 7304 59 32 00не бiльш як 0,5 м
- - - - 7304 59 38 00понад 0,5 м
- - - [7304 59 9]iншi:
- - - - 7304 59 92зовнiшнiм дiаметром не бiльш як 168,3 мм:
- - - - - 7304 59 92 10з тепловою iзоляцiєю
- - - - - 7304 59 92 90iншi
- - - - 7304 59 93зовнiшнiм дiаметром понад 168,3 мм, але не бiльш як 406,4 мм:
- - - - - 7304 59 93 10з тепловою iзоляцiєю
- - - - - 7304 59 93 90iншi
- - - - 7304 59 99зовнiшнiм дiаметром понад 406,4 мм:
- - - - - 7304 59 99 10з тепловою iзоляцiєю
- - - - - 7304 59 99 90iншi
- 7304 90 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.