Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XV (72-83)Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 73Вироби з чорних металiв
7304Труби, трубки i профiлi порожнистi, безшовнi з чорних металiв (крiм чавунного литва):
-[73041]труби для нафто- та газопроводiв:
--7304 19iншi:
---7304 19 90зовнiшнiм дiаметром понад 406,4 мм:

- - - - 7304 19 90 10з тепловою iзоляцiєю
- - - - 7304 19 90 90iншi

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.