Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XV (72-83)Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 73Вироби з чорних металiв
7304Труби, трубки i профiлi порожнистi, безшовнi з чорних металiв (крiм чавунного литва):
-[73043]iншi, круглого поперечного перерiзу з чорних металiв:
--7304 31холоднотягнутi або холоднокатанi (обтисненi у холодному станi):

- - - 7304 31 20 00прецизiйнi труби
- - - 7304 31 80iншi:
- - - - 7304 31 80 10з тепловою iзоляцiєю
- - - - 7304 31 80 90iншi

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.