Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XV (72-83)Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 73Вироби з чорних металiв
7304Труби, трубки i профiлi порожнистi, безшовнi з чорних металiв (крiм чавунного литва):
-[73043]iншi, круглого поперечного перерiзу з чорних металiв:
--7304 39iншi:

- - - 7304 39 10 00необробленi, прямi, з рiвномiрною товщиною стiнки, призначенi для використання головним чином у виробництвi труб i трубок iншого перерiзу та iншої товщини стiнки
- - - [7304 39 5]iншi:
- - - - [7304 39 52]труби з нанесеною рiзьбою або на якi може бути нанесено рiзьбу (газовi труби):
- - - - - 7304 39 52оцинкованi:
- - - - - - 7304 39 52 10з тепловою iзоляцiєю
- - - - - - 7304 39 52 90iншi
- - - - - 7304 39 58iншi:
- - - - - - 7304 39 58 10з тепловою iзоляцiєю
- - - - - - 7304 39 58 90iншi
- - - - [7304 39 9]iншi, зовнiшнiм дiаметром:
- - - - - 7304 39 92не бiльш як 168,3 мм:
- - - - - - 7304 39 92 10з тепловою iзоляцiєю
- - - - - - 7304 39 92 90iншi
- - - - - 7304 39 93понад 168,3 мм, але не бiльш як 406,4 мм:
- - - - - - 7304 39 93 10з тепловою iзоляцiєю
- - - - - - 7304 39 93 90iншi
- - - - - 7304 39 98понад 406,4 мм:
- - - - - - 7304 39 98 10з тепловою iзоляцiєю
- - - - - - 7304 39 98 90iншi

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.