Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XV (72-83)Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 73Вироби з чорних металiв
7304Труби, трубки i профiлi порожнистi, безшовнi з чорних металiв (крiм чавунного литва):
-[73043]iншi, круглого поперечного перерiзу з чорних металiв:
--7304 39iншi:
---[7304395]iншi:
----[73043952]труби з нанесеною рiзьбою або на якi може бути нанесено рiзьбу (газовi труби):
-----7304 39 52оцинкованi:

- - - - - - 7304 39 52 10з тепловою iзоляцiєю
- - - - - - 7304 39 52 90iншi

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.