Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XV (72-83)Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 73Вироби з чорних металiв
7304Труби, трубки i профiлi порожнистi, безшовнi з чорних металiв (крiм чавунного литва):
-[73044]iншi, круглого поперечного перерiзу, з корозiйностiйкої (нержавiючої сталi):
--7304 41 00холоднотягнутi або холоднокатанi (обтисненi у холодному станi):

- - - 7304 41 00 10з тепловою iзоляцiєю
- - - 7304 41 00 90iншi

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.