Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XV (72-83)Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 73Вироби з чорних металiв
7304Труби, трубки i профiлi порожнистi, безшовнi з чорних металiв (крiм чавунного литва):
-[73044]iншi, круглого поперечного перерiзу, з корозiйностiйкої (нержавiючої сталi):
--7304 49iншi:

- - - 7304 49 10 00необробленi, прямi, з рiвномiрною товщиною стiнки, призначенi для використання головним чином у виробництвi труб i трубок iншого перерiзу та iншої товщини стiнки
- - - [7304 49 9]iншi:
- - - - 7304 49 93 00зовнiшнiм дiаметром не бiльш як 168,3 мм
- - - - 7304 49 95 00зовнiшнiм дiаметром понад 168,3 мм, але не бiльш як 406,4 мм
- - - - 7304 49 99зовнiшнiм дiаметром понад 406,4 мм:
- - - - - 7304 49 99 10з тепловою iзоляцiєю
- - - - - 7304 49 99 90iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.