Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XV (72-83)Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 73Вироби з чорних металiв
7304Труби, трубки i профiлi порожнистi, безшовнi з чорних металiв (крiм чавунного литва):
-[73045]iншi, круглого поперечного перерiзу, з iншої легованої сталi:
--7304 59iншi:

- - - 7304 59 10 00необробленi, прямi, з рiвномiрною товщиною стiнки, призначенi для використання головним чином у виробництвi труб i трубок iншого поперечного перерiзу та iншої товщини стiнки
- - - [7304 59 3]iншi, прямi, з рiвномiрною товщиною стiнки з легованої сталi, масовою часткою вуглецю 0,9-1,15 % та хрому 0,5-2 % або не бiльш як 0,5 % молiбдену, завдовжки:
- - - - 7304 59 32 00не бiльш як 0,5 м
- - - - 7304 59 38 00понад 0,5 м
- - - [7304 59 9]iншi:
- - - - 7304 59 92зовнiшнiм дiаметром не бiльш як 168,3 мм:
- - - - - 7304 59 92 10з тепловою iзоляцiєю
- - - - - 7304 59 92 90iншi
- - - - 7304 59 93зовнiшнiм дiаметром понад 168,3 мм, але не бiльш як 406,4 мм:
- - - - - 7304 59 93 10з тепловою iзоляцiєю
- - - - - 7304 59 93 90iншi
- - - - 7304 59 99зовнiшнiм дiаметром понад 406,4 мм:
- - - - - 7304 59 99 10з тепловою iзоляцiєю
- - - - - 7304 59 99 90iншi

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.