Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XV (72-83)Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 73Вироби з чорних металiв
7304Труби, трубки i профiлi порожнистi, безшовнi з чорних металiв (крiм чавунного литва):
-[73045]iншi, круглого поперечного перерiзу, з iншої легованої сталi:
--7304 59iншi:
---[7304599]iншi:
----7304 59 93зовнiшнiм дiаметром понад 168,3 мм, але не бiльш як 406,4 мм:

- - - - - 7304 59 93 10з тепловою iзоляцiєю
- - - - - 7304 59 93 90iншi

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.