Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XV (72-83)Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 73Вироби з чорних металiв
7305Iншi труби i трубки (наприклад, зварнi, клепанi або з'єднанi аналогiчним способом) круглого поперечного перерiзу, зовнiшнiй дiаметр яких понад 406,4 мм з чорних металiв:

- [7305 1]труби для нафто- та газопроводiв:
- - 7305 11 00прямошовнi, зваренi дуговим зварюванням пiд флюсом:
- - - 7305 11 00 10з тепловою iзоляцiєю
- - - 7305 11 00 90iншi
- - 7305 12 00iншi, зварнi, прямошовнi:
- - - 7305 12 00 10з тепловою iзоляцiєю
- - - 7305 12 00 90iншi
- - 7305 19 00 00iншi
- 7305 20 00 00труби обсаднi, використовуванi для бурiння нафтових та газових свердловин
- [7305 3]iншi, зварнi:
- - 7305 31 00зварнi, прямошовнi:
- - - 7305 31 00 10з тепловою iзоляцiєю
- - - 7305 31 00 90iншi
- - 7305 39 00iншi:
- - - 7305 39 00 10з тепловою iзоляцiєю
- - - 7305 39 00 90iншi
- 7305 90 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.