Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XV (72-83)Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 73Вироби з чорних металiв
7305Iншi труби i трубки (наприклад, зварнi, клепанi або з'єднанi аналогiчним способом) круглого поперечного перерiзу, зовнiшнiй дiаметр яких понад 406,4 мм з чорних металiв:
-[73053]iншi, зварнi:

- - 7305 31 00зварнi, прямошовнi:
- - - 7305 31 00 10з тепловою iзоляцiєю
- - - 7305 31 00 90iншi
- - 7305 39 00iншi:
- - - 7305 39 00 10з тепловою iзоляцiєю
- - - 7305 39 00 90iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.