Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XV (72-83)Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 73Вироби з чорних металiв
7306Iншi труби, трубки i профiлi порожнистi (наприклад, з вiдкритим швом чи зварнi, клепанi або з'єднанi аналогiчним способом) з чорних металiв:
-7306 30iншi, зварнi, круглого поперечного перерiзу з чорних металiв:

- - [7306 30 1]прецизiйнi труби з товщиною стiнки:
- - - 7306 30 11 00не бiльш як 2 мм
- - - 7306 30 19 00понад 2 мм
- - [7306 30 4]iншi:
- - - [7306 30 41]труби з нанесеною рiзьбою або на якi може бути нанесено рiзьбу (газовi труби):
- - - - 7306 30 41оцинкованi:
- - - - - 7306 30 41 10з тепловою iзоляцiєю
- - - - - 7306 30 41 90iншi
- - - - 7306 30 49iншi:
- - - - - 7306 30 49 10з тепловою iзоляцiєю
- - - - - 7306 30 49 90iншi
- - - [7306 30 7]iншi, зовнiшнiм дiаметром:
- - - - [7306 30 72]не бiльш як 168,3 мм:
- - - - - 7306 30 72оцинкованi:
- - - - - - 7306 30 72 10з тепловою iзоляцiєю
- - - - - - 7306 30 72 90iншi
- - - - - 7306 30 77iншi:
- - - - - - 7306 30 77 10з тепловою iзоляцiєю
- - - - - - 7306 30 77 90iншi
- - - - 7306 30 80понад 168,3 мм, але не бiльш як 406,4 мм:
- - - - - 7306 30 80 10з тепловою iзоляцiєю
- - - - - 7306 30 80 90iншi

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.