Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XV (72-83)Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 73Вироби з чорних металiв
7306Iншi труби, трубки i профiлi порожнистi (наприклад, з вiдкритим швом чи зварнi, клепанi або з'єднанi аналогiчним способом) з чорних металiв:
-7306 50iншi, зварнi, круглого поперечного перерiзу з iншої легованої сталi:

- - 7306 50 20 00прецизiйнi труби
- - 7306 50 80iншi:
- - - 7306 50 80 10з тепловою iзоляцiєю
- - - 7306 50 80 90iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.