Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XV (72-83)Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 73Вироби з чорних металiв
7306Iншi труби, трубки i профiлi порожнистi (наприклад, з вiдкритим швом чи зварнi, клепанi або з'єднанi аналогiчним способом) з чорних металiв:
-[73066]iншi, зварнi, некруглого поперечного перерiзу:
--7306 61квадратного або прямокутного поперечного перерiзу:

- - - 7306 61 10 00з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi
- - - [7306 61 9]iншi:
- - - - 7306 61 92 00з товщиною стiнки не бiльш як 2 мм
- - - - 7306 61 99 00з товщиною стiнки понад 2 мм

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.