Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XV (72-83)Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 73Вироби з чорних металiв
7306Iншi труби, трубки i профiлi порожнистi (наприклад, з вiдкритим швом чи зварнi, клепанi або з'єднанi аналогiчним способом) з чорних металiв:
-[73066]iншi, зварнi, некруглого поперечного перерiзу:
--7306 61квадратного або прямокутного поперечного перерiзу:

- - - 7306 61 10 00з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi
- - - [7306 61 9]iншi:
- - - - 7306 61 92 00з товщиною стiнки не бiльш як 2 мм
- - - - 7306 61 99 00з товщиною стiнки понад 2 мм

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.