Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XV (72-83)Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 73Вироби з чорних металiв
7309 00Резервуари, цистерни, баки та аналогiчнi ємностi з чорних металiв, для будь-яких речовин (крiм стиснених або скраплених газiв), мiсткiстю понад 300 л, без механiчних або теплотехнiчних пристроїв, з облицюванням або термоiзоляцiйним покриттям чи без них:

- 7309 00 10 00для газiв (за винятком стиснених або скраплених газiв)
- [7309 00 3]для рiдин:
- - 7309 00 30 00з облицюванням або теплоiзоляцiйним покриттям
- - [7309 00 5]iншi, мiсткiстю:
- - - 7309 00 51 00понад 100 000 л
- - - 7309 00 59 00не бiльш як 100 000 л
- 7309 00 90 00для твердих речовин

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.