Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XV (72-83)Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 73Вироби з чорних металiв
7312Дрiт кручений, троси, плетенi шнури та аналогiчнi вироби з чорних металiв, без електричної iзоляцiї:
-7312 10кручений дрiт, троси, канати:

- - 7312 10 20 00з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi
- - [7312 10 4]iншi, найбiльший розмiр поперечного перерiзу яких:
- - - [7312 10 41]не бiльш як 3 мм:
- - - - 7312 10 41 00з гальванiчним або iншим покриттям мiдно-цинковими сплавами (латунь)
- - - - 7312 10 49 00iншi
- - - [7312 10 6]понад 3 мм:
- - - - [7312 10 61]кручений дрiт:
- - - - - 7312 10 61 00без покриття
- - - - - [7312 10 65]з покриттям:
- - - - - - 7312 10 65 00оцинкований
- - - - - - 7312 10 69 00iнший
- - - - [7312 10 8]троси, канати (включаючи троси у закритих бухтах):
- - - - - [7312 10 81]без покриття або тiльки оцинкованi, найбiльший розмiр поперечного перерiзу яких:
- - - - - - 7312 10 81 00понад 3 мм, але не бiльш як 12 мм
- - - - - - 7312 10 83 00понад 12 мм, але не бiльш як 24 мм
- - - - - - 7312 10 85 00понад 24 мм, але не бiльш як 48 мм
- - - - - - 7312 10 89 00понад 48 мм
- - - - - 7312 10 98 00iншi

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.