Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XV (72-83)Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 73Вироби з чорних металiв
7312Дрiт кручений, троси, плетенi шнури та аналогiчнi вироби з чорних металiв, без електричної iзоляцiї:
-7312 10кручений дрiт, троси, канати:
--[7312104]iншi, найбiльший розмiр поперечного перерiзу яких:

- - - [7312 10 41]не бiльш як 3 мм:
- - - - 7312 10 41 00з гальванiчним або iншим покриттям мiдно-цинковими сплавами (латунь)
- - - - 7312 10 49 00iншi
- - - [7312 10 6]понад 3 мм:

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.