Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XV (72-83)Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 73Вироби з чорних металiв
7314Тканина металева (включаючи безперервнi стрiчки), ґрати, сiтки та огорожi з дроту з чорних металiв; просiчно-витяжний лист з чорних металiв:

- [7314 1]тканина плетена:
- - 7314 12 00 00безперервнi стрiчки для машин з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi
- - 7314 14 00 00iнша тканина плетена з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi
- - 7314 19 00 00iнша
- 7314 20ґрати, сiтки та огорожi, зваренi у точках перетину, з дроту, з найбiльшим розмiром поперечного перерiзу 3 мм або бiльше i розмiром вiчка 100 см2 або бiльше:
- - 7314 20 10 00з ребристого дроту
- - 7314 20 90 00iншi
- [7314 3]iншi ґрати, сiтки та огорожi, зваренi у мiсцях перетину:
- - 7314 31 00 00оцинкованi
- - 7314 39 00 00iншi
- [7314 4]iншi тканини металевi, ґрати, сiтки та огорожi:
- - 7314 41 00 00оцинкованi
- - 7314 42 00 00покритi пластмасами
- - 7314 49 00 00iншi
- 7314 50 00 00просiчно-витяжний лист

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.