Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XV (72-83)Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 73Вироби з чорних металiв
7322Радiатори для центрального опалення з неелектричним нагрiвом та їх частини з чорних металiв; нагрiвачi повiтря та розподiлювачi нагрiтого повiтря (включаючи пристрої, що можуть подавати свiже або кондицiйоване повiтря), з неелектричним нагрiвом, якi мають вентилятор або повiтродувку з двигуном, та їх частини, з чорних металiв:

- [7322 1]радiатори та їх частини:
- - 7322 11 00 00з ливарного чавуну
- - 7322 19 00 00iншi
- 7322 90 00iншi:
- - 7322 90 00 10нагрiвачi повiтря та розподiлювачi нагрiтого повiтря (за винятком їх частин), для цивiльної авiацiї
- - [7322 90 00 9]iншi:
- - - 7322 90 00 91для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - 7322 90 00 98iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.