Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XV (72-83)Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 73Вироби з чорних металiв
7324Обладнання санiтарно-технiчне та його частини з чорних металiв:

- 7324 10 00раковини та умивальники з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi:
- - 7324 10 00 10для цивiльної авiацiї
- - 7324 10 00 90iншi
- [7324 2]ванни:
- - 7324 21 00 00з ливарного чавуну, емальованi або неемальованi
- - 7324 29 00 00iншi
- 7324 90 00iншi, включаючи частини:
- - 7324 90 00 10устаткування санiтарно-технiчне (за винятком його частин), для цивiльної авiацiї
- - 7324 90 00 90iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.