Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XV (72-83)Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 74Мiдь i вироби з неї
7403Мiдь рафiнована та мiднi сплави необробленi:

- [7403 1]мiдь рафiнована:
- - 7403 11 00 00катоди та секцiї катодiв
- - 7403 12 00 00ваєрбарси (литi заготовки з металу для виробництва дроту)
- - 7403 13 00 00бiлети (заготовки з металу квадратного чи круглого поперечного перерiзу для подальшої прокатки сортових профiлiв)
- - 7403 19 00 00iншi
- [7403 2]сплави мiднi:
- - 7403 21 00 00сплави на основi мiдi та цинку (латунi)
- - 7403 22 00 00сплави на основi мiдi та олова (бронзи)
- - 7403 29 00 00iншi мiднi сплави (за винятком лiгатур товарної позицiї 7405)

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.