Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XV (72-83)Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 74Мiдь i вироби з неї
7407Прутки, бруски та профiлi мiднi:
-[74072]з мiдних сплавiв:

- - 7407 21iз сплавiв на основi мiдi та цинку (латунi):
- - - 7407 21 10 00прутки та бруски
- - - 7407 21 90 00профiлi
- - 7407 29 00 00iншi

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.