Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XV (72-83)Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 74Мiдь i вироби з неї
7410Фольга мiдна (тиснена або нетиснена, без основи або на основi з паперу, картону, пластмаси чи аналогiчних матерiалiв), завтовшки не бiльш як 0,15 мм (без урахування основи):

- [7410 1]без основи:
- - 7410 11 00 00з мiдi рафiнованої
- - 7410 12 00 00з мiдних сплавiв
- [7410 2]на основi:
- - 7410 21 00 00з мiдi рафiнованої
- - 7410 22 00 00з мiдних сплавiв

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.