Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XV (72-83)Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 74Мiдь i вироби з неї
7418Вироби столовi, кухоннi або iншi побутовi вироби та їх частини мiднi; мочалки для чищення кухонного посуду, подушечки для чищення або полiрування, рукавички та аналогiчнi вироби мiднi; обладнання санiтарно-технiчне та його частини мiднi:
-7418 10вироби столовi, кухоннi або iншi побутовi вироби та їх частини; мочалки для чищення кухонного посуду, подушечки для чищення або полiрування, рукавички та аналогiчнi вироби:

- - 7418 10 10 00вироби столовi, кухоннi для приготування або пiдiгрiвання їжi, неелектричнi; частини цих виробiв
- - 7418 10 90 00iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.