Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XV (72-83)Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 76Алюмiнiй та вироби з нього
7607Фольга алюмiнiєва (тиснена або нетиснена, на основi або без основи з паперу, картону, пластмаси або подiбних матерiалiв) завтовшки (без урахування основи) не бiльш як 0,2 мм:

- [7607 1]без основи:
- - 7607 11катана, без подальшого оброблення:
- - - [7607 11 1]завтовшки менш як 0,021 мм:
- - - - 7607 11 11 00у рулонах масою не бiльш як 10 кг
- - - - 7607 11 19 00iнша
- - - 7607 11 90 00завтовшки не менш як 0,021 мм, але не бiльш як 0,2 мм
- - 7607 19iнша:
- - - 7607 19 10 00завтовшки менш як 0,021 мм
- - - 7607 19 90 00завтовшки 0,021 мм або бiльше, але не бiльш як 0,2 мм
- 7607 20на основi:
- - 7607 20 10 00завтовшки (без урахування основи) менш як 0,021 мм
- - 7607 20 90 00завтовшки (без урахування основи) 0,021 мм або бiльше, але не бiльш як 0,2 мм

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.