Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XV (72-83)Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 76Алюмiнiй та вироби з нього
7607Фольга алюмiнiєва (тиснена або нетиснена, на основi або без основи з паперу, картону, пластмаси або подiбних матерiалiв) завтовшки (без урахування основи) не бiльш як 0,2 мм:
-7607 20на основi:

- - 7607 20 10 00завтовшки (без урахування основи) менш як 0,021 мм
- - 7607 20 90 00завтовшки (без урахування основи) 0,021 мм або бiльше, але не бiльш як 0,2 мм


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.