Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XV (72-83)Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 81Iншi недорогоцiннi метали; металокерамiка; вироби з них

8101Вольфрам i вироби з вольфраму, включаючи вiдходи та брухт:
8102Молiбден i вироби з молiбдену, включаючи вiдходи та брухт:
8103Тантал i вироби з танталу, включаючи вiдходи та брухт:
8104Магнiй i вироби з магнiю, включаючи вiдходи та брухт:
8105Штейни кобальтовi та iншi промiжнi продукти металургiї кобальту; кобальт i вироби з кобальту, включаючи вiдходи та брухт:
8106 00Вiсмут i вироби з вiсмуту, включаючи вiдходи та брухт:
8107Кадмiй i вироби з кадмiю, включаючи вiдходи та брухт:
8108Титан i вироби з титану, включаючи вiдходи та брухт:
8109Цирконiй i вироби з цирконiю, включаючи вiдходи та брухт:
8110Сурма та вироби iз сурми, включаючи вiдходи та брухт:
8111 00Марганець та вироби з марганцю, включаючи вiдходи та брухт:
8112Берилiй, хром, германiй, ванадiй, галiй, гафнiй (кельтiй), iндiй, нiобiй (колумбiй), ренiй i талiй, а також вироби з цих металiв, включаючи вiдходи та брухт:
8113 00Металокерамiка i вироби з металокерамiки, включаючи вiдходи та брухт:


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.