Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XV (72-83)Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 81Iншi недорогоцiннi метали; металокерамiка; вироби з них
8106 00Вiсмут i вироби з вiсмуту, включаючи вiдходи та брухт:

- 8106 00 10 00вiсмут необроблений; вiдходи та брухт; порошки
- 8106 00 90 00iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.