Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XV (72-83)Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 81Iншi недорогоцiннi метали; металокерамiка; вироби з них
8113 00Металокерамiка i вироби з металокерамiки, включаючи вiдходи та брухт:

- 8113 00 20 00необроблена
- 8113 00 40 00вiдходи та брухт
- 8113 00 90 00iнша


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.