Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XV (72-83)Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 83Iншi вироби з недорогоцiнних металiв
8301Замки висячi i врiзнi (такi, що замикаються ключем, кодовi, електричнi або неелектричнi), з недорогоцiнних металiв; засувки та рами iз засувками, об'єднанi iз замками, з недорогоцiнних металiв; ключi до цих виробiв з недорогоцiнних металiв:

- 8301 10 00 00замки висячi
- 8301 20 00замки, що використовуються у моторних транспортних засобах:
- - 8301 20 00 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - 8301 20 00 90iншi
- 8301 30 00 00замки, що використовуються у меблях
- 8301 40iншi замки:
- - [8301 40 1]замки, що використовуються для дверей будiвель:
- - - 8301 40 11 00цилiндровi
- - - 8301 40 19 00iншi
- - 8301 40 90 00iншi замки
- 8301 50 00 00засувки та рами iз засувками, об'єднанi iз замками
- 8301 60 00частини:
- - 8301 60 00 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - 8301 60 00 90iншi
- 8301 70 00 00ключi, поданi окремо

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.