Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XV (72-83)Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 83Iншi вироби з недорогоцiнних металiв
8305Фурнiтура для швидкозшивачiв чи папок, канцелярськi затискачi i скрiпки, iндекснi картковi покажчики та аналогiчнi канцелярськi вироби з недорогоцiнних металiв; скоби у блоках (наприклад, для канцелярських потреб, оббивання, пакування) з недорогоцiнних металiв:

- 8305 10 00 00фурнiтура для швидкозшивачiв чи папок
- 8305 20 00 00скоби у блоках
- 8305 90 00 00iншi, включаючи частини


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.