Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XV (72-83)Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 83Iншi вироби з недорогоцiнних металiв
8311Дрiт, прутки, трубки, пластини, електроди та аналогiчнi вироби з недорогоцiнних металiв або карбiдiв металiв, з покриттям або наповненням флюсовим матерiалом, для паяння, в тому числi тугоплавким припоєм, зварювання або осадження металiв чи карбiдiв металiв; дрiт i прутки iз спеченого порошку з недорогоцiнних металiв, для металiзацiї напиленням:

- 8311 10 00електроди з покриттям для електродугового зварювання з недорогоцiнних металiв:
- - 8311 10 00 10що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - 8311 10 00 90iншi
- 8311 20 00дрiт електродний для електродугового зварювання з недорогоцiнних металiв:
- - 8311 20 00 10що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - 8311 20 00 90iншi
- 8311 30 00 00прутки з покриттям та дрiт електродний, що використовуються для паяння, в тому числi тугоплавким припоєм, або газового зварювання з недорогоцiнних металiв
- 8311 90 00 00iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.