Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XV (72-83)Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 83Iншi вироби з недорогоцiнних металiв
8311Дрiт, прутки, трубки, пластини, електроди та аналогiчнi вироби з недорогоцiнних металiв або карбiдiв металiв, з покриттям або наповненням флюсовим матерiалом, для паяння, в тому числi тугоплавким припоєм, зварювання або осадження металiв чи карбiдiв металiв; дрiт i прутки iз спеченого порошку з недорогоцiнних металiв, для металiзацiї напиленням:
-8311 10 00електроди з покриттям для електродугового зварювання з недорогоцiнних металiв:

- - 8311 10 00 10що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - 8311 10 00 90iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.