Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8401Реактори ядернi; неопромiненi паливнi елементи (твели) для ядерних реакторiв; обладнання та пристрої для роздiлення iзотопiв:

- 8401 10 00 00реактори ядернi
- 8401 20 00 00обладнання та пристрої для роздiлення iзотопiв та їх частини
- 8401 30 00 00неопромiненi паливнi елементи (твели)
- 8401 40 00 00частини ядерних реакторiв


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.